Změna programu vyhrazena – neoficiální stránky – průběžně aktualizujeme.

OHIS

Slavnosti jsou připomínkou příjezdu krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie do Oslavan během vysvěcení ženského cisterciáckého kláštera Údolí sv. Marie v roce 1228. Historický obraz je vzpomínkou na udělování privilegií klášteru králem. Čeká vás bohatý kulturní program.

Rytířský turnaj na počest královského páru krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie, vystoupení kejklířů a muzikantů, dobové tržiště s historickými řemesly.

Celá slavnost je podbarvena vystoupeními kejklířů a muzikantů i historickými řemesly s dobovým tržištěm.

 • Zámecké nádvoří: Historické třžiště s dobovým programem
 • Zámecká zahrada: Turnaj na koních
 • Zámecká alej: Tržiště lidových řemesel
 • Zámecká vinárna: Posezení u cimbálu
 • Zámecká kaple: koncerty, představení
 • Zámecký park: vystoupení kapel různých žánrů
 • Zámecké nádvoří: rytířské souboje

Zastupitelstvo města Oslavany na svém zasedání 19.08.2020 jednomyslně rozhodlo (vzhledem k nejisté epidemiologické situaci a především k aktuálně platným mimořádným opatřením vydaných v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2) o zrušení Oslavanských historických slavností 2020, které se měly konat ve dnech 12. – 13. září 2020.

Nedělních doprovodných akcí – Cyklovyjížďky a Turistické vycházce se zrušení nekoná, neboť tyto nejsou opatřeními postiženy.

Celý formát slavností včetně programu, účinkujících, doprovodných akcí a koncertů se přesouvá na OHIS 2021.

Oslavany, 12. a 13. září 2020 – zrušeno

program XXII. oslavanských historických slavností


sobota 12. září 2020

Program se připravuje…

neděle 13. září 2020

Program se připravuje…
Doprovodný program

parní vlak

Jízda parním vlakem – v jednání

V sobotu se můžete z Brna do Oslavan na slavnosti svézt historickým vlakem. Parní vlak pojede po trasách:

  jízdní řád

  Součástí soupravy budou historické vozy, v nichž můžete zažít pocity cestujících ve 40. a 50. letech minulého století. A chybět nebude ani bufetový vůz s občerstvením.

  Změna jízdního řádu, nasazení vozidel a programu akce vyhrazena.  Z akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy pro potřeby organizátorů a k propagačním účelům.