Změna programu vyhrazena – neoficiální stránky – průběžně aktualizujeme.

OHIS

Slavnosti jsou připomínkou příjezdu krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie do Oslavan během vysvěcení ženského cisterciáckého kláštera Údolí sv. Marie v roce 1228. Historický obraz je vzpomínkou na udělování privilegií klášteru králem. Čeká vás bohatý kulturní program.

Rytířský turnaj na počest královského páru krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie, vystoupení kejklířů a muzikantů, dobové tržiště s historickými řemesly.

Celá slavnost je podbarvena vystoupeními kejklířů a muzikantů i historickými řemesly s dobovým tržištěm.
Oslavany, 9. a 10. září 2023

program XXIV. oslavanských historických slavností se připravuje…
Z akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy pro potřeby organizátorů a k propagačním účelům.