Změna programu vyhrazena – neoficiální stránky – průběžně aktualizujeme.

OHIS

Slavnosti jsou připomínkou příjezdu krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie do Oslavan během vysvěcení ženského cisterciáckého kláštera Údolí sv. Marie v roce 1228. Historický obraz je vzpomínkou na udělování privilegií klášteru králem. Čeká vás bohatý kulturní program.

Rytířský turnaj na počest královského páru krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie, vystoupení kejklířů a muzikantů, dobové tržiště s historickými řemesly.

Celá slavnost je podbarvena vystoupeními kejklířů a muzikantů i historickými řemesly s dobovým tržištěm.
Oslavany, 10. a 11. září 2022

program XXIII. oslavanských historických slavností


sobota 10. září 2022

Zámecký park

10:00 – Zahájení za účasti zastupitelů města a hostů a zástupců partnerských měst
10:15 – VENKOVANKA – dechová kapela
13:30 – MARIEN – folk, country a trampská hudba
15:30 – Čiperkové – česká dětská hudební kapela
17:00 – ELÁN KontraBand – koncert
20:00 – Večerní zábava s kapelou SELIVER (vstupné 100,- Kč)

Zámecký park – zadní část

10:00 – 18:00 – Výstava historické hasičské techniky
10:00 – 18:00 – Ukázka plně funkčního modelu automobilu TATRA (možnost svezení pro děti i dospělé)
10:00 – 18:00 – Robin Hood s družinou – ukázky historické lukostřelby, výuka lukostřelby
10:00 – 18:00 – Ukázky lidových řemesel

Zámecké nádvoří (historické stánky po dobu programu)

10:30 – Historické písně světské – kapela Alioquin
11:00 – Šermířská pohádka „Mazlík“
11:30 – Gotické tance TSG
12:00 – Šermířské představení v lehké zbroji – SHŠ Rytíři svatého grálu
12:30 – Křup-ala-Hop – světový žonglér
13:00 – SHŠ Grande – rytířské soutěže pro děti
15:00 – Turnaj na počest krále – TARANIS
15:30 – Renesanční tance RSG
16:00 – Historické písně světské – kapela Alioquin
16:30 – Šermířské představení v plátové zbroji – SHŠ Rytíři svatého grálu
17:00 – Gotický turnaj SHŠ TARANIS
17:30 – Historické písně světské – kapela Alioquin

Malé nádvoří

12:00 – 18:00

  • KROHIS – Vikingský tábor a soutěže pro děti
  • RONJASKIP – stavba vikingské lodi

16:30 – SKJALBORG – štítová formace

Zámecká zahrada

14:00 – Historický průvod městem v čele s králem Přemyslem Otakarem I. a jeho družinou (průvod bude zakončen slavnostním ceremoniálem na nádvoří zámku)
15:30 – Rytířský turnaj na koních
10:30 – 18:30 – FALCONIA – ukázky dravých ptáků (živá vystoupení v 11:00 a v 17:30 hod.)
20:00 – Večerní ohňová show – SHŠ Rytíři svatého grálu, SHŠ Garde
21:00 – Večerní historický průvod s loučemi ulicemi města
21:15 – Slavnostní ohňostroj

Zámecká alej

10:00 – 18:00 – Historické tržiště

Interiéry zámku

09:00 – 17:00 – Otevřena muzea oslavanského zámku (poslední vstup v 16:00)
– Muzeum hornictví a energetiky Rosicko-Oslavanska
– Hasičské muzeum
– Muzeum krátkých palných zbraní
– Lapidárium

Zámecká vinárna

10:30 – 19:00 – POULIČNÍ MUZIKANTI s Vinotékou Oslavany (po celý den prodej burčáku)

Zámecké zahradnictví

10:00 – 20:00 – Otevřen koupací Biotop (v případě příznivého počasí)

neděle 11. září 2022

Zámecké nádvoří

XVII. Turistický den „Po hornických stezkách“

Pro pěší: trasa „K pramenům těžby uhlí v Oslavanech“

  • 08:30 – 10:30 – prezence

Trasa měří cca 10 km: od Zámku Oslavany, naučná stezka na levém břehu řeky Oslavy, důl Kukla, Padochovská skála – panorma (I. kontrolní stanoviště), důl Františka, křižovatka Podlesí a dále do Balin (II. kontrolní stanoviště na mostě v Havírně), v Havírně možno shlédnout malou expozici k připomenutí prvních oslavanských těžařů Müllerů a zakladatelů Havírny, pak přes Nový Svět zpět na zámecké nádvoří.

Pro cyklisty: „Vyjížďka po Hornické cyklostezce“

  • 09:30 – 10:30 – prezence
  • 10:30 – společný start

25 km okruh: Zámek Oslavany – Zbýšov – Zakřany – Lukovany – Ketkovice – Zámek Oslavany
50 km okruh: Zámek Oslavany – Zbýšov – Babice – Zastávka – Mariánské údolí – Okrouhlík – Říčky – Javůrek – Domašov – Rudka – Litostrov – Zbraslav – Příbram – Vysoké Popovice – Lukovany – Ketkovice – Zámek Oslavany

Účastníci obdrží u startu mapku, na stanovištích historická razítka, v cíli Vandrovní list a prvních padesát účastníků obdrží pamětní odznáčky. Pro nejmenší bude připravena sladká odměna. Startovné činí 20,- Kč.

12:00 – koncert kapely GRÝN
17:00 – koncert kapely STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ

Interiéry zámku

09:00 – 17:00 – Otevřena muzea oslavanského zámku (poslední vstup v 16:00)
– Muzeum hornictví a energetiky Rosicko-Oslavanska
– Hasičské muzeum
– Muzeum krátkých palných zbraní
– Lapidárium

Kostel svatého Mikuláše

09:30 – Mše svatá

Zámecká vinárna

14:00 – 17:00 – POULIČNÍ MUZIKANTI s Vinotékou Oslavany

Zámecký park

11:00 – Hudební vystoupení skupiny F.T.PRIM
14:00 – koncert – Michal DAVID
15:30 – koncert – skupina JELEN

(DAVID+JELEN společné vstupné: 300,- Kč, děti do 15ti let: 100,- Kč)

17:00 – vystoupení skupiny DELORAINE

Zámecké zahradnictví

10:00 – 20:00 – Otevřen koupací Biotop (v případě příznivého počasí)

Doprovodný program

čtvrtek 8. září 2022

16:00 – Zámek Oslavany – Setkání bývalých horníků a energetiků

    Z akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy pro potřeby organizátorů a k propagačním účelům.